Milí priatelia

Srdečne Vás pozývame na prednášku

husitského kňaza

 

Juraja Jordána Dovalu

 

Umenie ako cesta k Bohu“

 

ktorá sa uskutoční

v Dome kultúry na Vajnorskej 21 v Bratislave

dňa 1.5.2010 o 14.30 hod.

v rámci Malého festivalu lásky

 

Juraj Jordán Dovala je husitským kňazom. Vo svojej tvorbe je inšpirovaný filozofickými myšlienkami sociálneho cítenia, ekumenizmu a tolerancie k iným náboženským hnutiam. Meditačné a kontemplatívne myšlienky vychádzajú z kresťanských prúdov, ktoré sa realizovali v kresťanských kláštoroch a boli príznačné pre mníšsky život. Napriek tomu nie sú jeho prednášky vôbec „suchopárne“ – naopak sú plné jemného a úsmevného humoru. Jeho prejav je prístupný širokému okruhu ľudí a vychádza priamo zo života. V osobnom živote má Juraj kŕdeľ detí a tie svojmu otcovi tiež zaiste prinášajú veľa inšpirácie.

Viac o ňom na www.dovala.wz.cz/info.php

 

Anotácia prednášky:

Čo je to umenie? Čo videl Platón a o čom sníval Solovjov?

Krása a dobro ako jedna idea. Je súčasný svet plný braku a komercie?

Avantgarda: svätec a hriešnik vedľa seba.

Boli zakladatelia svetových náboženstiev básnici?

Umenie Ticha.

Kristus – majster rozprávok.

Umenie ako kráľovská cesta do neba.

 

K téme prednášky aj na: http://www.dovala.wz.cz/text_vypis.php?ID=34