----- Original Message -----
From: Jana Tutkova
To: mail@cbreurope.sk
Sent: Tuesday, June 02, 2009 9:25 AM
Subject: fwd[9]: zvolebnieva sa

Vážení a milí,

táto správa Vás chce upozorniť na závažné okolnosti, v akých sa Európa nachádza. Hrozí jej nielen vyhynutie, ale i katastrofa siahodlhých rozmerov, ak sa v tejto chvíli nerozhodnete ju zvrátiť...

Kľúčom k historickému zvratu je č. 9, ktoré si zapamätajte. Uchovajte si tiež jeden dátum 6.6.2009. Znakom toho dňa je krúžok. Nejde o magickú numerológiu, preto čítajte, prosím, ďalej.

Čas prichádza, ba už je tu, keď správna kombinácia týchto symbolov otrasie ideologickými základmi Bruselu a povolá osobnosť, ktorá ukáže mnohým pravdu. Galantnosťou a priateľskou priamočiarosťou bude presviedčať Európu o posvätnosti života a manželstva.

Tou osobnosťou je RNDr. Vladimír Palko, ktorý chce bojovať za slobodu a pravý mier pre Vás a Vaše deti v európskom dome, kde kresťania sú viac a viac zastrašovaní, vytláčaní, čoskoro aj väznení pre svoju vieru..., kde najslabší sú denne vraždení, rodiny rozvrátené a to všetko pre mamon väčšieho pohodlia, ktoré je neudržateľné pre skorumpovanosť charakterov.

Doteraz bojoval proti zlám socializmu na rodnej hrude, keď bol v prvej línií odporu voči komunizmu a mečiarizmu. Nekompromisne sa stavia na stranu slabých - žien a detí, chorých a starých, proti ktorým je dnešná ideológia liberálneho socializmu namierená.

Ako mnohohlavý a čoraz jedovatejší drak sa liberalizmus usadil v Európe a len v srdci ho možno poraziť. Jeho srdcom sú dnes inštitúcie EÚ, kam treba vrátiť nebojácneho ducha kresťanstva. Nenájdete nikde väčšie odhodlanie hájiť pravdu ako v tomto statočnom mužovi!


Preto Vás, prosím, svojím hlasom pošlite Vladimíra Palka do Európskeho parlamentu.

Tento email rozpošlite ďalším aspoň deviatim ľuďom dobrej vôle, aby ste neprivodili nešťastie na Slovensko a na svoju rodinu.
Ak nepošlete tento email ďalej, čoskoro Vás postihnú tieto pliagy:

- kvóta pre homosexuálov v parlamente
- uzákonenie manželstiev pre 3 a viac ľudí
- zavretie kostolov, ktoré odmietnu sobášiť ľudí najrôznejších dezorientácií
- povinné štúdium perverzností už na 1. stupni základnej školy

- povolená len asistovaná reprodukcia s cieľom dosiahnuť geneticky nezávadné potomstvo
- štátny veľkochov klonovaných ľudsko-živočíšnych hybridov na orgány
- zoznam handikepov pre povinnú eutanáziu zverejnený na webstránke Ministerstva zdravotníctva EÚ
- a pod.

Voľme KDS!
Vaša JanaPS 1: Pred pár rokmi pani Holúbková v roztržitosti zabudla zakrúžkovať kandidáta Palka a do troch dní jej zdochla koza. Pán Hruštička nezaváhal a zakrúžkoval a do siedmych dní vyhral 1. cenu v Keno 10.

PS 2: Hoci s humorom, no nejde o žart.