Pär Ahlbom – Intuitívna pedagogika

 

 

o       intuitívna pedagogika - tá troška, čo o nej viem

Organizačné veci k semináru v Bratislave:

o       leták so spojením

o       doplnky a výzvy

o       hľadáme kuchára

o       príspevok na seminár

o       vyzbierané peniaze a iná podpora

o       úprava a doplnenie údajov

o       záväzná prihláška (prosíme odoslať najneskôr do 14. marca 2008)

o       pozvánka na tlač s atuálnymi informáciami (nové)

o       odkaz na kurzy v Nemecku

o       priatelia intuitívnej pedagogiky na Slovensku

o       kontakt

 

- - - - - - - - - -

 

Intuitívna pedagogika

 

Už vyše troch desaťročí sú v škole Solvik v Järne (Švédsko) rozpracovávané základy „intuitívnej pedagogiky". Školenie zmyslovej pozornosti vyrastajúce z pohybu, hudby a improvizácie, a s tým súvisiace učebné metódy, predovšetkým pre mladé dieťa, sa opierajú o prácu Pära Ahlboma (Pär Ahlbom, švédsky učiteľ a hudobník, zakladateľ „pohyblivej triedy", ročník 1932).

Pär Ahlbom so svojím tímom vedie už desať rokov kurzy intuitívnej pedagogiky v Nemecku /i Švédsku/, ako aj trojročné, dlhodobé školenie intuitívnej pedagogiky (teraz už druhé v poradí), ktoré prebieha toho času vo Freiburgu. Pod vplyvom rozhodnutia pozvať Pära na Slovensko som sa s priateľmi zúčastnila jedného z týchto kurzov v Nemecku (Freiburg), kde sme boli prizvaní k vyššie spomínanému trojročnému školeniu.

 

Samotný Pär Ahlbom o intuitívnej pedagogike píše:

 

„Ak môže byť pravda myslená ako činnosť, presvitá (tu) pravý význam intuície. Nie je tu teda myslené niečo neurčité, bezplánovité alebo bezkoncepčné, ale skôr niečo, v čom môže byť koncept a plán múdro zahalený. V rozhodujúcich okamihoch nepomáhajú bezprostredne plány a koncepty dostatočne. Pozornosť a pohyblivosť učiteľa môžu vstúpiť do takej vzájomnej súhry, že je možné stále ekonomickejšie a tvorivejšie konať – a to aj v ťažkých a prekvapujúcich situáciách.

   Ak je zažívaná táto ekonomická kreativita ako v sebe/vo mne spočívajúca, potom prestáva väčšinou len málo vedomý strach pred nepredvídateľným. Tým prestáva aj naliehavé prilipnutie na tom, čo máme pripravené. Takto vznikajúca nezávislosť premieňa koncept a plán vo vnútorné oblasti podobné krajine, ktoré sa teraz môžu stať prostredím   pre pedagogické konania, ktoré – aj keď sú nečakané – predsa sú súladné /„sedia"/.

Intuitívne schopnosti v tomto zmysle v zásade nezávisia od nadania, ale môžeme ich získať my všetci cvičením.

R. Steiner raz povedal približne toto: »Áno, je to správne, ale neladí to /nesedí to/.« V intuitívnej pedagogike je súladnosť /„že to sedí"/ rozhodujúca. Vo všetkom cvičení, práci, teda vo všetkom konaní vôbec a tiež v prírodných procesoch, ak sú zdravé, je toto tečúce, dobrovoľné prúdenie alebo rast, v ktorom je obsiahnutá úplne iná kvalita ako v takzvanom správnom, normálnom alebo inak bežne dostatočnom. Každopádne je možné presiahnuť toto normálne a správne, a až potom začína to podstatné/bytostné. Slová môžu popísať procesy, ale nie vždy ich môžu spraviť zažiteľnými.

Tu povedané chce poukázať na niečo, čo je vždy a všade tu, a ľahko je prehliadané."

 


Intuitívna pedagogika - tá troška, čo o nej viem

 

Ako to začalo

(príbeh, ktorý sme si vypočuli od učiteľky na Solvik škele Merete, ktorú Pär oslovil úplne na začiatku):

Pär Ahlbom so zopár priateľmi vo veku 25-35 rokov sa rozhodli založiť novú školu. Spomínali na svoje detstvo a zistili, že akokoľvek dobrých rodičov i učiteľov mali, boli - z ich detského pohľadu - len "hlúpi dospelí". A tak sa začali hrávať. Naplno. Niekoľko hodín denne. Slepá baba, naháňačky, pár hodín v tmavej miestnosti - stašenie sa navzájom... "Ako malé deti..." Že vraj to bolo veľa srandy. A Pär sa nedal zastaviť - stále vymýšľal nové hry. Takto sa hrávali viac ako rok, každé poobedie. A potom založili školu. So zámerom - byť s deťmi bez akéhokoľvek nátlaku či násila...

Vôbec to nebolo jednoduché. Stále sa i za chodu radili - ako to kto robí, čo sa mu darí/nedarí, ako robí to či ono, ako zvláda to či ono... Po škole niekoľko hodín každý deň spolu rozprávali, a potom takmer do rána na telefóne... Stálo to a stojí to mnoho práce na sebe, lebo reakcie na náročné situáce bez použitia moci nad dieťaťom - to nás nikto neučil... Na mnohé prišli sami, mnohé i pokazili. Veľmi im pomohlo, keď sa k nim - aspo§ konzultačne - pred desiatimi rokmi pridala Iris Johannson, autistka a psychologička, ktorá mnohé z toho, o čo sa snažili dala do pojmov (na Slovensko príde v auguste 2008).

 

Pär Ahlbom a Solvik škola

 

(Ja sama som sa o Pärovi Ahlbomovi a o tom, čo robí, dozvedela ako prvé približne nasledovné):

Pär Ahlbom je vo Švédsku známy predovšetkým ako skladateľ; jeho rozhodnutie stať sa waldorfským učiteľom pokladalo mnoho Švédov za „stratu Pära pre Švédsko". Tak, ako toto jeho rozhodnutie je však nevšedný i jeho odvážny prístup k mladým deťom a ich vyučovaniu. Sám seba pokladá za učiaceho sa; jeho dôvera v múdrosť ukrytú v človeku je až neuveriteľná.  – Deti prídu do školy, a keď ich rozhovory a ruch utíchnu, začína vyučovanie... Pevný čas nie je stanovený. Prvé štyri roky sa učia hlavne zmyslovej pozornosti. Veľa dotykových hier takmer úplne vykorenilo alergie zo Solvik- školy, čo už potvrdzujú i dlhodobé výskumy. Schopnosť vyvinutej intuície, cítenia vôľového prúdu prítomného v skupine a dôvera v neho, rozlišovanie toho, čo „sedí" a čo, hoci je správne, neladí, zmyslová pozornosť, ktorá dovoľuje chytiť oštep za letu, či schopnosť prekonať strach /keď napr. padáme dozadu/... to sú príkladmo schopnosti, ktoré si cvičia deti v nižších ročníkoch školy Solvik, a ktoré ich učitelia považujú za dôležitejšie pre život než rozvíjanie pamäte a opakovanie faktov. Tie sa potom deti veľmi rýchlo naučia v posledných ročníkoch školy...

 

 

Keď som sa na jednom kurze pýtala, ako mám "cvičiť" intuitívnu pedagogiku, Pär mi povedal približne toto:

Hraj sa! Stále dokola. A pozoruj, čo sa deje.

Jedna vec je senzácia, čosi veľké. Ty si vyber čosi malé, malý rozdiel, malý rozsah, nič veľké - a to pozoruj...

 

 

Pär Ahlbom sám vynašiel mnoho hier.

Jeho hry nie sú súťaživé. Skôr dávajú možnosť "prúdiť". Veľmi často majú vlastnosť, že dávajú možnosť uvidieť, že je rozdiel niečomu v hlave rozumieť, a iné to robiť. A aj v rámci toho robenia že je rozdiel vedieť to robiť "správne" a robiť to tak, že to "sedí" - že to prúdi. A nejde o to, čo je dobré. Ide o to, že je zaujímavé, že sa to dá vidieť...

A samozrejme /aspoň z vlastnej skúsenosti/ - je zaujímavé zažívať sám seba uprostred týchto hier - a potom uprostred ich "prúdu".

Tieto hry umožňujú to, čo už vyššie spomínaná autistická psychologička Iris Johansson nazýva "primárne". Primárne je to, čo je, keď nie je nič iné; je to to, čo vládne, keď nevládne nič iné... (Zopár myšlienok Iris sem neskôr ešte doplním vzhľadom na jej pripravovanú návštevu na Slovensku).

Život je i podľa humanistických psychológov skôr proces než stav. V tomto zmysle sú hry Pära Ahlboma približujúce nás k tomu, čím je náš život, keď mu nevládne nič iné; čím je taký aký je.

 

Katarína Králiková

 

 

- - - -

 


Doplnky a výzvy


Hľadáme kuchára,

 

alebo kuchárku, teda človeka, ktorý rád varí, ktorý by nám pomohol/a navariť 10-40 nemäsitých jedál v prípade, že sa prihlási toľko účastníkov, koľko predpokladáme a všetci budú mať záujem o spoločnú stravu.

Jednu ochotnú kuchárku (vynikajúcu - tým, ako ju to baví) už máme sľúbenú, ale ak nás bude veľa, bude potrebovať posilu.

V prípade záujmu sa obráťte prosím na K. Králikovú (spojenia viď leták)

 


Peňažný príspevok na seminár

 

Príspevok potrebný na uskutočnenie tohto stretnutia  je znížený na 2000 sk na osobu.

V prípade, že máte ťažkosť so zaplatením aj tejto zníženej sumy, obráťte sa prosím osobne na usporiadateľov. Osobná dohoda je možná. Boli by sme neradi, ak by len peniaze zabránili Vašej účasti.

Naopak, ak môžete prispieť viac, pomôže nám to.

Taktiež prijímame podporu od tých, ktorí nemôžu alebo nechcú prísť. Robíme pokus, akú silu môže mať už i 1 Sk.

Pre prípad záujmu podporiť nás posledným spôsobom uvádzame, že na vkladnú knižku s číslom 2111124451/1100 v Tatra Banke sa dajú prevádzať peniaze i prevodom; nie však zo zahraničia, i vložiť priamo. Príspevky na seminár budeme vyberať priamo na mieste v stredu večer, príp. po príchode účastníkov na seminár (tí, ktorí prídu neskôr).

 

 

Vyzbierané peniaze a iná podpora

 

Samotné náklady na tento seminár sú pomerne vysoké, a odstupňované veľkodušnosťou Pära a "strážcu jeho kalendára" Marcusa, ktorí samotný príspevok na Pärovo živobytie i cestu upravili vo viacerých variantoch podľa toho, koľkí účastníci na toto bratislavské stretnutie prídu a koľko peňazí sa vyzbiera. Takže v prvom rade budú peniaze použité na skutočné výdavky týkajúce sa tohto stretnutia (ide o cca 50-70 tisíc Sk).

Peniaze, ktoré by sa v prípade zvýšenej nezištne podpory vyzbierali na vkladnej knižke "navyše" - t.j. vyzbieralo by sa ešte viac, než sú všetky potreby a výdavky súvisiace s uskutočním tohto konkrétneho seminára - by boli použité na podporu ciest na školenie intuitívnej pedagogiky, ktoré bude trvať ešte 1,5 roka a ktoré sa uskutočňuje vo Freiburgu. Zúčastňuje sa ho skupina ľudí, ktorá bola k tomuto školeniu prizvaná, a ktorá by rada to, čo sa tam naučí, doniesla na Slovensko a sprostredkovala to tu – každý jej člen zvlášť a inde – ďalším ľuďom. (Ku skupine študujúcej intuitívnu pedagogiku viď nižšie).

 

Ďalšia možnosť, ako sa dá znížiť časť príspevku na seminár, prispieť naň "navyše" alebo podporiť činnosti a podujatia spojené s intuitívnou pedagogikou na Slovensku, je možnosť prísť nám pomôcť vlastnými rukami pri príprave miesta, ktoré chceme venovať "intuitívnej pedagogike" v prírode - jej zažívaniu a rozvíjaniu (a približovaniu sa "tomu primárnemu" v nás a nachádzaniu spôsobov, ako to umožniť i deťom). Pokiaľ by ste mali záujem podporiť takéto miesto, alebo "Slobodné vzdelávacie stredisko", ktoré by sme z toho postupne radi rozvinuli, spojte sa prosím s Katarínou Králikovou. Pomôže nám i Váš prejavený záujem.

 

Kontakt: Katka Králiková

 

 

- - - -

Odkazy (Nemecko)


priatelia intuitívnej pedagogiky v Nemecku - odkaz:
http://www.intuitive-paedagogik.de/index.php?id=11,0,0,1,0,0

a kurzy intuitívnej pedagogiky (najmä v Nemecku):
http://www.intuitive-paedagogik.de/index.php?id=12,0,0,1,0,0


- - - - - -Priatelia intuitívnej pedagogiky na Slovensku

 

Vďaka vôli pozvať Pära Ahlboma na Slovensko sme sa na jeseň 2007 zúčastnili na kurze s Pärom Ahlbomom a ďalšími učiteľmi zo Solvik školy vo Freiburgu (Nemecko). Bolo nás päť. Boli sme na ceste "za živou vodou" (navštívili sme okrem Pära i Sonett, Inštitút prúdenia i pána Lauterwassera), a každý z nás tam bol trochu z iných dôvodov a s trocha inými zámermi i očakávaniami. No intuitívna pedagogika Pära Ahlboma nás oslovila všetkých.

Okrem jednorazových kurzov intuitívnej pedagogiky, ktoré sa konajú v Nemecku už každoročne, sa na jeseň 2006 otvorilo trojročné školenie intuitívnej pedagogiky, ktoré už v čase našej cesty bolo, čo sa účastníkov týka, uzavreté. Napriek tomu sme sa odvážili spýtať sa, či by sme sa k nemu nemohli pridať. Po spoločnej porade sa usporiadatelia tejto "školy" zhodli, že veľmi radi príjmu takúto skupinu Slovákov. (Ťažko odhadnúť, čo ich v tom rozhodovaní ovplyvnilo... Žeby naše hudobné vystúpenie večer pred tým?J).

Každopádne tým, že každý z nás prikývol na priamo položenú otázku, či aj on chce byť účastníkom tohto trojročného školenia, sme sa stali skupinou, ktorá sa v jednom čase (spoločne) pre niečo rozhodla.

Radi by sme v tomto školení pokračovali; a radi by sme intuitívnu pedagogiku doniesli na Slovensko.

 

Čo sa týka motivácie (podnetov) a plánov (želanej budúcnosti), môžem hovoriť len za seba.

Raz som si zobrala zo slov Jörga Schrödera nasledovné (moje poňatie jeho slov):  Keď prichádza dieťa na Zem,  má v sebe imagináciu svojho života. Nosí ju v srdci ako túžbu niekam smerovať. - Chce niečo žiť, niečo uskutočňovať...a potrebuje na niečo nadviazať. Prichádza však do sveta, a nenachádza to, čo čakalo; nenachádza to, čo potrebuje ako základ pre svoju prácu. Pretože jeho imaginácia stavala na predpoklade, že tí, čo tu už žijú, si napĺňajú svoju imagináciu, obraz SVOJHO života. Lenže oni častokrát nemali silu, či odvahu uveriť jej... Takže ak chce dnes človek niečo uskutočniť, musí často začať tým, čo si niesol v duši človek o dve generácie starší, potom pokračovať tým, čo niesol niekto z predchádzajúcej generácie, a až potom môže začať robiť to, čo chcel vlastne robiť on sám... Avšak už samotné - i neskoršie - stretnutie s tým, čo človek mal stretnúť a nestretol, býva veľmi silné. A radostné.

Takže môj príbeh - toto som zažila, keď som počula  o Pärovi Ahlbomovi. Vedela som, že takto by som túžila vyrastať, v takejto škole; a dokonca že potrebujem tento druh hier a pedagogiky, potrebujem ho zažiť - a až potom zistím,  čo ďalej - tak za seba.

A rada by som to zároveň umožnila i viacerým: nech si (napr. spolu so mnou, či inde) odžijú to, čo nezažili v detstve; nech zažijú už v detstve to, čo na školách dnes ešte bežné nie je - tým, ktorí za tým nemôžu alebo nechcú cestovať do Švédska či do Nemecka. Preto chcem založiť miesto tomu venované.

 

Katarína Králiková

 

 

Kontakt

 

Katarína Králiková

tel: + 421 (0)904 212 734

mail: zivapiesen(zavináč)gmail.com